Khấu hao nhà xưởng bao nhiêu năm? Cách tính chi tiết – dễ hiểu

Đầu tư làm nhà xưởng cần một khoản chi phí rất lớn vì thế khi có ý định xây dựng nhà xưởng trên mảnh đất thuê, người đầu tư cần phải nắm rõ các thông tin về pháp lý để tính toán, kinh doanh thành công. Do đó, biết cách tính khấu hao nhà xưởng bao nhiêu năm là rất quan trọng.

Vậy tài sản gồm những gì? Xác định tài sản bằng cách nào? Hãy tìm kiếm câu trả lời ngay dưới đây!

>>> Xem thêm: NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ KHO HÀNG TỰ ĐỘNG

Cách xác định tài sản của nhà xưởng sản xuất

Khấu hao nhà xưởng

– Hệ thống tài sản luôn bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình cố định. Do đó khi xét đến giá trị, điều kiện hình thành hệ thống nhà xưởng sản xuất sẽ được xếp vào loại tài sản cố định hữu hình.

– Theo điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC đã có giải thích: “Tài sản cố định hữu hình: là bao gồm những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất có thể thỏa mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình và thực hiện tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, nhưng vẫn có thể giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải…”

Công thức xác định khấu hao nhà xưởng bao nhiêu năm

– Theo quy định pháp lý tại thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định như sau:

Khấu hao tài sản cố định là chính việc tính toán và phân bố một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào tất cả các chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao trong loại tài sản cố định.

– Thời gian thực hiện trích khấu hao tài sản cố định là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện cho việc trích khấu hao tài sản cố định để có thể thu hồi vốn đầu tư TSCĐ.

– Để xác định khấu hao nhà xưởng bao nhiêu năm thì ta có các cách sau:

+ Đối với tài sản nhà xưởng cố định còn mới, chưa được sử dụng thì để xác định nhà xưởng khấu hao bao nhiêu năm thì phải thực hiện căn cứ vào bảng phụ lục 1 ban hành kèm thông tư 45/2013/TT-BTC.

+ Đối với tài sản nhà xưởng đã cố định đã qua sử dụng thì thời gian trích khấu hao của tài sản cố định sẽ được xác định theo công thức như sau:

-> Thời gian trích khấu hao tài sản nhà xưởng cố định (TSCĐ) = Giá trị hợp lý của TSCĐ / Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% tương đương trên thị trường * Thời gian được trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại được xác định theo phụ lục 1 theo thông tư 45/2013/TT-BTC.

Những điều cần biết khi xây dựng nhà xưởng trích xuất khấu hao trên đất thuê

– Thông tư 96/2015/TT-BTC cần sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn luật thuế thu nhập của doanh nghiệp và nghị định 218/2013/NĐ-CP. Đồng thời căn cứ quy định tại điểm E khoản 2.2, Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về việc thực hiện trích khấu hao tính vào chi phí như sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp đã có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng hay cửa hàng phục vụ cho mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng như mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản thuộc loại cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu được đáp ứng các điều kiện như sau:

++ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên của doanh nghiệp (trong trường hợp đất đó đang thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất hay mượn đất hợp pháp giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (nếu trong trường hợp đất đi thuê hoặc là đi mượn).

++ Hóa đơn thanh toán của khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng và quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và với mã số thuế của doanh nghiệp.

++ Công trình trên đất được quản lý, và thực hiện theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Như vậy, nếu như công ty hay đơn vị của bạn thuê đất của cá nhân, trong hợp đồng thỏa thuận công ty của bạn được phép xây dựng nhà xưởng trên đất, công ty bạn thì sẽ được trích khấu hao đối với nhà xưởng với khung thời gian trích khấu hao từ 25 năm đến 50 nếu mà có đủ các giấy tờ sau:

– Có hợp đồng thuê đất để xây dựng nhà xưởng với cá nhân hợp pháp.

– Có hóa đơn đã thanh toán khối lượng công trình xây dựng mang tên, MST và địa chỉ của công ty bạn.

– Biên bản nghiệm thu, bàn giao, thực hiện quyết toán giá trị công trình mang tên, MST, địa chỉ của chính công ty bạn.

– Biên bản thanh lý hợp đồng còn giá trị pháp lý có mang tên, MST và địa chỉ của công ty bạn.

– Chứng từ thuê khoán lao động và cả hóa đơn mua vật tư.

– Được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định đang hiện hành về quản lý TSCĐ.

Trên đây là những chia sẻ về cách tính khấu hao nhà xưởng bao nhiêu năm, hy vọng bạn đọc đã có được những thông tin hữu ích. 

Tham khảo thêm: https://bom.to/SOUghqD

Bài Viết Liên Quan